Projecten
Nederland

2007 – 2011: Amsterdam West, Koers Nieuw West

Ontwikkeling en organisatie van project ‘Buurtvoorlichters’ voor geheel Amsterdam West (4 stadsdelen). Buurtvoorlichters zijn werkzoekenden die huis-aan-huis voorlichting geven aan bewoners over onderwerpen gerelateerd aan stedelijke vernieuwing ...Lees meer

2008: Heemskerk

Begeleiding ontwikkeling van gemeentelijk diversiteitsbeleid i.s.m. met maatschappelijke organisaties

Lees meer

2006 – 2007: Utrecht

Ontwikkeling en institutionele inbedding van het Programma Ruimtelijke Ontwikkelingen en Functies (PROF), een beleidskader voor de uitvoering van de ca. 600 ruimtelijk gerelateerde projecten van de gemeente Utrecht.Lees meer

2007: Almere

Faciliteren van bijeenkomsten (ca. 300 personen per bijeenkomst) rond herinrichting Meridiaan, groengebied waarin bebouwing gepland staat en veel weerstand tegen bestaat onder bewoners.Lees meer

2003 – 2007: Stadsdeel Bos en Lommer, Amsterdam

Begeleiding herinrichtingsprojecten openbare ruimte (herprofilering Admiraal de Ruijterweg; herinrichting Wachterliedplantsoen). Projectleider ‘Schone Buurt’ en projectleider ‘Buurtvoorlichters’. Innovatieve projecten middels de oprichting va...Lees meer

2006 – 2007: Den Haag

Begeleiding communicatieproces tussen woningcorporatie HaagWonen, bewoners en gemeente in het kader van stedelijke vernieuwing (sloop/nieuwbouw) van de Rivierenbuurt (Maasstraat e.o.)Lees meer

2005 – 2009: Tilburg

Begeleiding communicatie tussen bewoners, gemeente en woningcorporatie WonenBreburg rond stedelijke vernieuwing van Tilburg-Noord (Quirijnboulevard).

Lees meer

2004 – 2005: Amsterdam, Ymere

Begeleiding regionaal managementteam van woningcorporatie Ymere bij heroriëntatie en team building.Lees meer

2004 – 2005: Zaanstad.

Wijkvernieuwing Rosmolenwijk. Opzet en begeleiding van planvorming rond Burg. in ’t Veldpark met diverse belanghebbenden.

Lees meer

2002 – 2012: Amsterdam, stadsdelen Amsterdam Noord, Geuzenveld-Slote...

Advies en begeleiding van communicatie en klankbordgroepen bij diverse ontwikkelingslocaties van stedelijke vernieuwingsprojecten (o.a. Nieuwendam Noord, Buurt 5/Geuzenveld Zuid, Oostelijke Handelskade, van Lohuizenlaan, Don Boscobuurt)Lees meer