Projecten
Nederland

2011 – nu: Horst aan de Maas

Kanteling van de maatschappelijke ondersteuning. Procesmanagement met als doel om verandering tot stand te brengen bij gemeentelijk organisatie, burgers en aanbieders van zorg en welzijn. Opstellen convenant met zorgkantoor en zorgverzekeraar (VGZ). ...Lees meer

2011 – 2012: Schiedam

Opstellen wijkactieplan (WAP) Schiedam Oost. In samenspraak met bewoners en organisaties ontwikkelen van een wijkactieplan voor de periode 2012 – 2015. Actieplan bevat interventies op gebied van wonen, instroom van kansarme bewoners, werkgelegenhei...Lees meer

2012: Amsterdam West

Sloterplasconferentie – 100 ideeën, 1 Sloterplas. Op creatieve wijze met behulp van website ‘sourcing van ideeën’ uit de samenleving voor herinrichting van het Sloterplasgebied. Presentatie van 176 ideeën op Sloterplas conferentie. Klik hier...Lees meer

2009 – nu: Amsterdam, Dienst Metro

Sinds juni 2009 is Alex manager communicatie van de Dienst Noord/Zuidijn die op 1 juli 2012 overging in de Dienst Metro. Deze kersverse Amsterdamse dienst is verantwoordelijk voor de realisatie van de Noord/Zuidlijn, de renovatie van de Oostlijn, ...Lees meer

2008 – heden: Utrecht

Herinrichting Bernhardplein, Zuilen, via een interactief traject ontwerp opstellen voor het Prins Bernhardplein en de Muinck Keizerlaan, als onderdeel van de visie op de As van Berlage. Verplaatsing van eindhaltes van bussen 6 en 26 naar de Vechtseba...Lees meer

2008 : ProRail – OCCR

Ontwikkelen van een positionering en een communicatiestrategie voor het te ontwikkelen Railcontrole Centrum (Operational Control Center Rail), een gezamenlijk initiatief van ProRail en NS.

Lees meer

2008 – 2011: Zeist

Opstellen Ontwikkelingperspectief 2030 en Structuurvisie 2020. Procesmanagement, verantwoordelijk voor op interactieve wijze opstellen van toekomstvisie en ruimtelijke structuurvisie in een politiek-maatschappelijk gevoelige context. Klik hier voor e...Lees meer

2001 – 2008: Betuweroute

Gestart als projectvoorlichter voor de bouw van de spoortunnel in Zevenaar en vanaf 2004 tot 2008 als hoofd verantwoordelijk voor de communicatie over aanleg van de gehele Betuweroute. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving.

Lees meer

2007 – 2008 : Den Helder

Integrale wijkanalyse ‘schilbuurten’ rondom Nieuw Den Helder Centrum ter voorbereiding van besluitvorming over mogelijke uitbreiding stedelijk vernieuwingsgebied.Lees meer

2008 – 2009: Haaglanden, Vidomes

Evaluatie en planvorming omtrent toekomstige huurdersparticipatie voor woningcorporatie Vidomes (Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Delft, Rijswijk).

Lees meer