Projecten
Uitgelicht

2012: Stadsdeel Nieuw-West (Amsterdam)

Los van randvoorwaarden en bestaand beleid op zoek gaan naar ideeën bij bewoners, ondernemers, kunstenaars, projectontwikkelaars voor de toekomst van de Sloterplas. Dat was de opgave die we ons stelden. In twee maanden tijd zijn 176 ideeën geprikt ...Lees meer

2011 – nu: Horst aan de Maas

De welvaartstaat heeft ons veel gebracht van televisie en auto tot ons sociale stelsel. De keerzijde is dat wij afhankelijk zijn gemaakt van de overheid die ons wel en wee regelt, en dat ons individualisme hoogtij voert. Deze situatie staat onder dru...Lees meer

2009 – nu: Amsterdam, Dienst Metro (Noord/Zuidlijn)

Begin 2009 is de Amsterdamse Noord/Zuidlijn verworden tot een project dat symbool stond voor geldverspilling, vertraging, technisch onvermogen en communicatief falen. De Gemeentelijke Ombudsman en anderen hebben in hun rapporten stevige kritiek geu...Lees meer

2008 – 2011: Zeist Ontwikkelingsperspectief 2030

Overheden op alle nivo’s zijn volgens de Wet op de ruimtelijke ordening verplicht ruimtelijke structuurvisies te maken, kaders waarbinnen aangegeven wordt hoe een gebied zich mag ontwikkelen. Maar wat doe je als er grote verschillen van mening over...Lees meer

2010 – 2011: Ethiopië Evaluatie Oxfam Novib

Oxfam Novib heeft 30 jaar lang organisaties in Ethiopië ondersteund. De organisaties en activiteiten zijn heel verschillend van aard. Zij werkten aan onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, voedselzekerheid en mensenrechten. Ooit begon...Lees meer

2001 – 2008: ProRail Betuweroute

In de zomer van 2001 is het Gelderse Zevenaar een paar dagen landelijk nieuws. Lekkages in de bouwput van de in aanbouw zijnde Betuweroute-tunnel zorgen voor veranderingen in het grondwaterpeil. In die periode treedt er ook schade op aan huizen in de...Lees meer