Projecten
Buitenland

2012: Pakistan (UNDP)

Evaluatie Wetlandsprogramme. Opzetten en uitvoeren van een evaluatie van een VN programma gericht op dorpsontwikkeling in kwetsbare ‘wetlands’ van Pakistan (o.a. mangrovebossen langs de kust; de Indusrivier; woestijn; Alpinegebieden)

Lees meer

2010 – 2011: Ethiopië (Oxfam Novib)

Evaluatie van het Oxfam Novib programma in Ethiopië. Oxfam Novib ondersteunt 22 organisaties op het gebied van voedselzekerheid; economische ontwikkeling; onderwijs; gezondheidszorg; mensenrechten.Lees meer

2008 – 2009: Tanzania

Begeleiden van het opstellen van het nieuwe vierjarige samenwerkingsprogramma tussen de overheden van België en Tanzania. Het programma is gebaseerd op de internationale richtlijnen van Parijs en Accra voor ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

2008 : Tanzania

Ontwikkeling van het Local Government Reform Program. Het programma is gericht op de decentralisatie van verantwoordelijkheden van de centrale overheid naar lokale overheden en de opbouw van daarbij behorende capaciteit.

Lees meer

2007 : Ethiopië (DGIS/Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Evaluatie van het Kafa Development Programme (KDP). KDP was één van de laatste gebiedsgerichte ontwikkelingsprojecten van Nederland gericht op het versterken van lokale overheden.

Lees meer

2007 : Pakistan (UNDP/Europese Unie)

Evaluatie van het Small Grants Programme for Tropical Forestry. Opzetten en uitvoeren van een evaluatie van een subsidieprogramma voor lokale overheden en organisaties die dorpsontwikkeling en bosbouw combineren.

Lees meer

1996 – 2008: Pakistan (SDC/Intercooperation)

Ontwikkeling van programma voor integrated natural resource management. Ontwikkeling van methodiek voor participatieve planning dorpsontwikkelingsplannen. Training van overheidspersoneel.Lees meer

2004 – 2006: Afghanistan (Aga Khan Foundation)

Ontwikkeling methodiek voor dorpsontwikkelingsplanning. Training van staff van AKF en lokaal overheidspersoneel.

Lees meer

2000 – 2003: Tsjechië (Utrecht/Brno)

Ontwikkeling en introductie van een methodiek voor het opstellen van wijkontwikkelingsplannen in Brno. Introductie van bewonersparticipatie en inspraakbijeenkomsten. Training van gemeentepersoneel.Lees meer

1985 – 2012: oa. Tsjechië, Polen, Ethiopië, Bolivia, El Salvador

Diverse projecten op het gebied van organisatieontwikkeling, training en communicatie, ontwikkelingsplanning, ruimtelijke ordening, wijkontwikkeling

Lees meer